Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

10 000 stromov: Zásadný víkend 3

logo
Kategória:
Podujatia
Dátum:
sobota, 12. november 2022 09:00 - 15:30
Miesto konania:
Okolie Pohraničiarskej signálky v Petržalke

Podujatie „10 000 stromov: Zásadný víkend" je tu, Bratislava sa zazelená 12. novembra 2022 v oblasti Pohraničnej signálky Petržalka.

Dreviny sú v meste veľmi dôležité. Stromy a kry vytvárajú priestor, ktorý sa stará o lokálne ochladzovanie, je zároveň priestorom biodiverzity, zdrojom potravy, domovom a úkrytom, miestom, kde prúdi pestrý život. Práve preto sa vo veľkom sadia stromy a kríky počas jesennej výsadbovej sezóny naprieč celým mestom, ale aj v extraviláne. Pestrá jeseň je tým správnym časom stromy osláviť a „zasadiť sa o zelenšiu Bratislavu“. Spolu s odborníkmi sa zasadí až 1358 stromov a kríkov, nebude chýbať menšie pohostenie.

Plocha s 1358 stromčekmi a kríkmi, ktoré budú vysadené, bude slúžiť ako biokoridor pre hniezdenie a potravu pre spevavce. Výsadba má doplniť sieť biokoridorov vychádzajúcich z Pečnianskeho lesa smerom na juh do poľnohospodárskej krajiny na slovensko-rakúskom pohraničí. Zvolené boli domáce druhy drevín, ktoré plodia bobule a plody vhodné ako potrava pre druhy drobných spevavcov aj ďalších živočíchov. Zo stromov sú to najmä druhy jarabina, čremcha, oskoruša, jabloň a hruška. Z kríkov sa budú vysádzať trnky, drieň, ríbezle, liesky, hlohy a pod. Výsadba má tiež čiastočne obnoviť zaniknutú lipovú alej smerujúcu od Kittsee do Bratislavy s majestátnym výhľadom na hrad.

V strede výsadbovej plochy bude štylizovaný ovocný sad s prírodným sedením a lúkou so špecifickým režimom kosby, ktorý podporí rozvoj kvitnúcich bylín. Toto miesto bude slúžiť na krátkodobý odpočinok pre okoloidúcich turistov a cyklistov.

Sadiť sa bude v sobotu, 12. novembra, v dvoch turnusoch:

Ranný 9:00 – 12:00, registrácia tu: goout.net/sk/listky/10-000-stromov-zasadny-vikend-iii-este-zelensia-bratislava/btaq

Poobedný 12:30 – 15:30, registrácia tu: https://goout.net/sk/listky/10-000-stromov-zasadny-vikend-iii-este-zelensia-bratislava/ctaq/

Na podujatie „10 000 stromov: Zásadný víkend III“ je povinná bezplatná registrácia.

Výsadba drevín sa uskutočňuje v rámci projektu baum_cityregion, ktorý je platformou spolupráce mesta Bratislavy a rakúskych organizácií NÖ.Regional a Wirtschaftsagentur Burgenland. Projekt je spolufinancovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 2014-2020 zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Spolufinancovanie projektového rozpočtu mesta Bratislavy je zabezpečené zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov hl. mesta SR Bratislavy. Strategickými partnermi projektu sú Stadt-Umland-Management Wien/Niederösterreich a Bratislavský samosprávny kraj.

V popredí záujmu tohto EÚ projektu je príprava zakladajúcej dohody o budúcej spolupráci partnerov v cezhraničnom funkčnom mestskom regióne Bratislava a okolie (BAUM). Okrem témy inštitucionalizácie funguje projekt aj naďalej ako platforma výmeny informácií v mestskom regióne, pričom sleduje vybrané cezhraničné témy v nasledujúcich troch oblastiach: 1.) mobilita, 2.) priestor a životné prostredie a 3.) kultúra.

 
 

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok