Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT rozhodoval o projektoch technickej pomoci v rámci prioritnej osi č. 5 (vyzvanie INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01) verzia 4.0.

V rámci písomnej procedúry č. 6, ktorá prebehla v termíne od 3.11.2023 do 10.11.2023, rozhodol o schválení:

TA009 – TH FLC NOE,

TA010 – TH JSPV - Phase 3,

TA011 – TP SK-AT RO, STS a FLC 2014-2020,

v celkovej hodnote 749 062,50 EUR zo zdroja ERDF.

 Prehľad nájdete tu:

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT rozhodoval o projektoch technickej pomoci v rámci prioritnej osi č. 5 (vyzvanie INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01) verzia 3.0.

V rámci písomnej procedúry č. 1, ktorá prebehla v termíne od 17.4.2023 do 24.4.2023, rozhodol o schválení:

TA007 - TP SK-AT FLC 2014-2020 č.2,

TA008 - JS-P Vienna Phase 2,

v celkovej hodnote 148 361,44 EUR zo zdroja ERDF.

Prehľad nájdete tu

 

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT rozhodoval o projektoch technickej pomoci v rámci prioritnej osi č. 5 (vyzvanie INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01) verzia 2.0.

V rámci písomnej procedúry č. 22, ktorá prebehla v termíne od 16.6.2020 do 23.6.2020, rozhodol o schválení nasledovného projektu:

External Support to the programming process of Interreg Slovakia – Austria 2021 - 2027 v celkovej hodnote 127 500,00 EUR zo zdroja EFFR.

Prehľad nájdete tu

Vážení žiadatelia,

v dňoch 9. - 10. marca a 12. apríla 2021 sa online formou uskutočnilo 10. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Vážení žiadatelia, v dňoch 14. - 15. júla 2020 sa v Bratislave uskutočnilo 9. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok