Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT rozhodoval o projektoch technickej pomoci v rámci prioritnej osi č. 5 (vyzvanie INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01) verzia 4.0.

V rámci písomnej procedúry č. 6, ktorá prebehla v termíne od 3.11.2023 do 10.11.2023, rozhodol o schválení:

TA009 – TH FLC NOE,

TA010 – TH JSPV - Phase 3,

TA011 – TP SK-AT RO, STS a FLC 2014-2020,

v celkovej hodnote 749 062,50 EUR zo zdroja ERDF.

 Prehľad nájdete tu:

Upozorňujeme na aktualizáciu vyzvania č. INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01 verzia 4.0 na predkladanie projektov v rámci Technickej pomoci

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom zverejňuje aktualizované vyzvanie č. INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01 verzia 4.0. Aktualizácia vyzvania sa týka len príloh.

 Upozorňujeme žiadateľov, aby pri príprave projektov pracovali s aktualizovanou verziou vyzvania!

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom zverejňuje: “Vyzvanie na predkladanie projektov v rámci Technickej pomoci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01 verzia 4.0“. Termín na predkladanie ŽoNFP je 18.8.2023.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok