Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na Seminár pre prijímateľov. Cieľom seminára je poskytnutie podrobných informácií nevyhnutných k bezproblémovému implementovaniu schváleného projektu.

Vážené dámy, vážení páni, dovoľujeme si Vás pozvať na Seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov.

Dňa 15. mája 2018 sa v Bratislave na Ministerstve pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnil Seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov. Podklady k tomuto informačnému podujatiu nájdete v sekcii download pod bodom prezentácie.

Dňa 15.5.2018 sa v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutoční seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov projektov schválených v rámci 2. hodnotiaceho kola. 

Cieľom seminára je poskytnutie informácií a konzultácií nápomocných k bezproblémovému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Účastníci seminára absolvujú aj individuálne konzultácie, na ktorých budú detailne prediskutované otázky splnenia podmienok MV a oprávnenosti výdavkov. 

Oficiálne pozvánky budú žiadateľom zaslané v najbližších dňoch.

10. a 11. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnil seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov. Podklady k tomuto informačnému podujatiu nájdete v sekcii download pod bodom prezentácie.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok