Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah
AkronymPrioritná osInformácie
3EMoravaNaturetooltip2.2 Podpora obnovy a správy ekologických koridorov (IP 6d)Viac
AKK River2.2 Podpora obnovy a správy ekologických koridorov (IP 6d)Viac
BAUM 20204.1 Posilnenie inštitucionálnej kooperácie (IP 11)Viac
BIG SK-AT4.2 Posilnenie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami (IP 11)Viac
Blühlinge2.2 Podpora obnovy a správy ekologických koridorov (IP 6d)Viac
ConnREG SK-AT4.1 Posilnenie inštitucionálnej kooperácie (IP 11)Viac
DiviTV2.1 Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva (IP 6c)Viac
Dream SK-AT1.1 Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach (IP 1b)Viac
Heritage2.1 Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva (IP 6c)Viac
Nareg1.1 Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach (IP 1b)Viac
NemoNet2.1 Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva (IP 6c)Viac
Nutriaging1.1 Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach (IP 1b)Viac
PlasticFreeDanube2.2 Podpora obnovy a správy ekologických koridorov (IP 6d)Viac
ProDaM4.1 Posilnenie inštitucionálnej kooperácie (IP 11)Viac

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok