AkronymPrioritná osInformácie
CLIM VINO2.2 Podpora obnovy a správy ekologických koridorov (IP 6d)Viac
IDARPO1.1 Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach (IP 1b)Viac
StruBioMol1.1 Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach (IP 1b)Viac