AkronymPrioritná osInformácie
B4B4.1 Posilnenie inštitucionálnej kooperácie (IP 11b)Viac
CAA4.1 Posilnenie inštitucionálnej kooperácie (IP 11b)Viac
CAPSID1.2 Zlepšenie kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému (IP 1b)Viac
CITY NATURE2.2 Podpora obnovy a správy ekologických koridorov (IP 6d)Viac
Design & Innovation4.1 Posilnenie inštitucionálnej kooperácie (IP 11b)Viac
Kultúra a príroda na Zelenom páse2.1 Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva (IP 6c)Viac
NatureTourNet2.1 Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva (IP 6c)Viac
RoboCoop1.2 Zlepšenie kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému (IP 1b)Viac