AkronymPrioritná osInformácie
CARLiS1.2 Zlepšenie kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému (IP 1b)Viac
Clean Mobility3.1 Zlepšenie regionálnej dostupnosti pomocou ekologických riešení dopravy (IP 7c)Viac
DigiVil1.1 Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach (IP 1b)Viac
IN VITRA1.2 Zlepšenie kapacity cezhraničného vzdelávacieho systému (IP 1b)Viac
Kli-Ma2.2 Podpora obnovy a správy ekologických koridorov (IP 6d)Viac
RegioCoop SK-AT4.1 Posilnenie inštitucionálnej kooperácie (IP 11)Viac