Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 („Program") zverejňuje výročnú správu o vykonávaní Programu za rok 2022 - Annual Implementation Report 2022 („AIR 2022").

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky a bilaterálnych vzťahov s Rakúskom sa na viedenskom námestí Karlsplatz uskutočnila pouličná slávnosť organizovaná slovenským veľvyslanectvom za účasti vysokopostavených predstaviteľov oboch krajín.
Druhé kolo individuálnych konzultácií a informačných podujatí v Bratislave a vo Viedni OPEN DAYS pre prvú výzvu v novom období financovania v rámci programu spolupráce INTERREG SK-AT 2021-27 sa uskutoční už 5. a 6. júna!
 
Na konzultáciách sa podľa možností zúčastnia opäť zástupcovia z VÚC Bratislava, VÚC Trnava a zástupcovia spolkových krajín Dolné Rakúsko, Burgenlandsko a Viedeň.
OPEN DAYS sa uskutočnia v júni v nasledovných termínoch:

- v Bratislave 5.6. 2023 na adrese Pribinova 25, 811 09 Bratislava (budova Tower 115 – sídlo MIRRI SR),
- vo Viedni 6. 6. 2023 na adrese in der Kirchberggasse 33-35 (EG), 1070 Wien.
 
Program OPEN DAYS sa skladá z informačných podujatí vždy od 10.00 hod. do 11.30 hod. o rámcových podmienkach nového programu spolupráce Interreg SK-AT 2021-27 a z individuálnych konzultácií pre projektových žiadateľov, ktorí plánujú predložiť projektovú žiadosť v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok