Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah
AkronymPrioritná osInformácie
AMB-REMOB1.1 Podpora spolupráce kľúčových aktérov v regionálnych inovačných systémových zariadeniach (IP 1b)

Viac

BIG_ling SK-AT4.2 Posilnenie spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami (IP 11)

Viac

Bordex2.1 Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva (IP 6c)

Viac

Culture Across2.1 Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva (IP 6c)

Viac

GeruCa2.1 Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva (IP 6c)

Viac

MOSQUITO BIOREGULATION2.2 Podpora obnovy a správy ekologických koridorov (IP 6d)

Viac

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok