programove uzemie

Programovú oblasť tvorí na slovenskej strane:

- Bratislavský kraj

- Trnavský kraj

na rakúskej strane:

- Viedeň

- Dolné Rakúsko

- Burgenland (severný a stredný)