AkronymPrioritná osInformácie
Baum_cityregion4.1 Posilnenie inštitucionálnej kooperácie (IP 11)Viac