Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko zverejňuje Politiku boja proti podvodom.

Úlohou Riadiaceho orgánu pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko v oblasti boja proti podvodom je uplatňovať legálne, etické a morálne štandardy, dodržiavať princípy integrity, objektivity a poctivosti, zaviesť v rámci svojich systémov riadenia a kontroly účinné a primerané opatrenia v boji proti podvodom.

Cieľom v rámci plnenia predmetných úloh je účinnou prevenciou zabraňovať vzniku podvodov a včas odhaľovať podvodné konanie.

Nahlasovanie podozrení z podvodu / korupcie / protispoločenskej činnosti v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko je možné vykonať na e-mailových adresách:

  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. zriadenú Národnou protikorupčnou jednotkou v spolupráci OCKÚ OLAF,
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. zriadenú Národnou protikorupčnou jednotkou v spolupráci OCKÚ OLAF,
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. zriadenú Úradom vlády SR.

alebo prostredníctvom:


Nahlasovanie podozrení z korupcie na národnej úrovni v Slovenskej republike je možné vykonať, napr. prostredníctvom listinnej zásielky, e-mailu alebo telefonicky aj na adresu:

Národná protikorupčná jednotka expozitúra Bratislava
Račianska 45
812 72 Bratislava
tel.: 09610 56371
fax: 09610 59151

Pri nahlasovaní podozrení z podvodu / korupcie / protispoločenskej činnosti v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko je dodržiavaný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.