Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg VI-A Slovensko – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom informuje o zverejnení indikatívneho harmonogramu vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023.