Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT rozhodoval o projektoch technickej pomoci v rámci prioritnej osi č. 5 (vyzvanie INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01) verzia 4.0.

V rámci písomnej procedúry č. 6, ktorá prebehla v termíne od 3.11.2023 do 10.11.2023, rozhodol o schválení:

TA009 – TH FLC NOE,

TA010 – TH JSPV - Phase 3,

TA011 – TP SK-AT RO, STS a FLC 2014-2020,

v celkovej hodnote 749 062,50 EUR zo zdroja ERDF.

 Prehľad nájdete tu:

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok