Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah
Uzávierka 6. kola predkladania žiadostí o NFP je 29.11.2019.

V rámci 6. hodnotiaceho kola Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT opäť organizuje Spoločný sekretariát OPEN DAYS – konzultácie k žiadostiam o NFP, ktoré sú plánované v týchto termínoch:

• vo Viedni na adrese: Kirchberggasse 33-35 (prízemie), 1070 Viedeň
       30.9.2019
       6.11.2019

• v Bratislave na adrese: Reding Tower - Račianska 153/A, Bratislava 830 03
       22.10.2019
       13.11.2019

V prípade záujmu rezervácie termínu konzultácie Vášho projektu Vás prosíme o nahlásenie času a dátumu buď na Spoločnom sekretariáte v Bratislave alebo vo Viedni.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok