Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah
Uzávierka 7. kola predkladania žiadostí o NFP je 28.2.2020. V rámci 7. hodnotiaceho kola Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT opäť organizuje Spoločný sekretariát OPEN DAYS – konzultácie k žiadostiam o NFP, ktoré sú plánované v týchto termínoch:


• v Bratislave na adrese: Reding Tower - Račianska 153/A, Bratislava 830 03 

       4.2.2020

• vo Viedni na adrese: Kirchberggasse 33-35 (prízemie), 1070 Viedeň 
     
      11.2.2020
       
V prípade záujmu rezervácie termínu konzultácie Vášho projektu Vás prosíme o nahlásenie času a dátumu buď na Spoločnom sekretariáte v Bratislave alebo vo Viedni.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok