Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

V rámci ôsmeho hodnotiaceho kola Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT organizuje Spoločný sekretariát tzv. OPEN DAYS  – konzultácie k žiadostiam o NFP, ktoré sú plánované v nasledujúcich termínoch:

 

  • vo Viedni na adrese Kirchberggasse 33-35 (prízemie), 1070 Viedeň 
    21.9.2020 a 6.10.2020

 

  • v Bratislave na adrese: Reding Tower - Račianska 153/A, Bratislava 830 03
    8.10.2020

 

Na konzultáciách sa podľa možností zúčastnia aj zástupcovia z VÚC Bratislava, VÚC Trnava ako aj zástupcovia spolkových krajov Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň.

V prípade záujmu rezervácie termínu konzultácie Vášho projektu Vás prosíme o nahlásenie času a dátumu buď na Spoločnom sekretariáte v Bratislave alebo vo Viedni.

Uzávierka predkladania úplných žiadostí o NFP je 30.10.2020.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok