Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

V rámci tretieho hodnotiaceho kola Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT organizuje Spoločný sekretariát tzv. OPEN DAYS  – konzultácie k žiadostiam o NFP, ktoré sú plánované v nasledujúcich termínoch:

  • v  Bratislave : 29.5. a 6.6.2018 na adrese: Reding Tower - Račianska 153/A, Bratislava 830 03
  • vo Viedni :       23.5. a 7.6.2018 na adrese: Kirchberggasse 33-35 (prízemie), 1070 Viedeň

Na konzultáciách sa podľa možností zúčastnia aj zástupcovia z VÚC Bratislava, VÚC Trnava ako aj zástupcovia spolkových krajov Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň.

V prípade záujmu rezervácie termínu konzultácie Vášho projektu Vás prosíme o nahlásenie času a dátumu buď na Spoločnom sekretariáte v Bratislave alebo vo Viedni.

Uzávierka predkladania úplných žiadostí o NFP je 29. júna 2018. Projekty predložené do tejto uzávierky budú prerokované na zasadnutí Monitorovacieho výboru v dňoch 24.- 25.10.2018.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok