Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Dňa 15.5.2018 sa v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutoční seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov projektov schválených v rámci 2. hodnotiaceho kola. 

Cieľom seminára je poskytnutie informácií a konzultácií nápomocných k bezproblémovému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Účastníci seminára absolvujú aj individuálne konzultácie, na ktorých budú detailne prediskutované otázky splnenia podmienok MV a oprávnenosti výdavkov. 

Oficiálne pozvánky budú žiadateľom zaslané v najbližších dňoch.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok