Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Vážené dámy, vážení páni, dovoľujeme si Vás pozvať na Seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov.

 Seminár sa bude konať:

Dátum

23. 01. 2019

Čas

9:00 – 15:00

Miesto

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Reding Tower,

Račianska 153/A

830 03 Bratislava

Veľká zasadacia miestnosť

1. poschodie

 

Program seminára:

Spoločný sekretariát, zástupcovia regiónov a prvostupňovej kontroly Vám poskytnú: 
- informácie k implementácii projektov a časovému harmonogramu,
- podrobné konzultácie k projektu.

Pre každé projektové partnerstvo je v popoludňajšej časti rezervovaný termín. Prosím, pozrite si detailný časový harmonogram.

Agenda 23.01.2019

Čas

Témy

9:00 – 11:30

Všeobecný (spoločný) úvod

Otázky a odpovede – zmluvy

Informovanosť a komunikácia

Prvostupňová kontrola

11:30 – 12:00

Prestávka

12:00 – 13:30

CLIM VINO

VISIO

13:30 – 15:00

StruBioMol

IDARPO

 

Cieľom seminára je poskytnutie informácií a konzultácií nápomocných k bezproblémovému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Dovoľujeme si týmto požiadať hlavných prijímateľov o záväzné prihlásenie (za celé projektové partnerstvo) na seminári, a to najneskôr do 11. 01. 2019 na tomto odkaze. S ohľadom na kapacitu miestnosti Vás chceme poprosiť o účasť maximálne dvoch zástupcov za každého projektového partnera. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o informáciu, ak Vaša účasť na seminári nebude možná.

Individuálne konzultácie k projektom budú zamerané predovšetkým na otázky týkajúce sa oprávnenosti výdavkov a dokumentov potrebných pre ich správne zúčtovanie. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o zabezpečenie účasti aj osôb zodpovedných za zúčtovanie výdavkov Vášho projektu.

Prvá časť LB seminára bude prebiehať v slovenskom jazyku s konzekutívnym tlmočením do nemeckého jazyka. Individuálne konzultácie budú realizované paralelne v oboch jazykoch (slovenčina a nemčina).

Zoznam hlavných prijímateľov/partnerov projektov schválených/schválených s podmienkami na 6. zasadnutí Monitorovacieho výboru v októbri 2018:

Projekt – akronym

 

Hlavný partner a partneri

 

CLIM VINO

 

LB Forschungsinstitut für Energie und Umweltplanung, Wirtschaft und Marktanalysen GesmbH

PP1 Bundesamt für Weinbau

PP2 Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

PP3 Stredná vinohradnícko ovocinárska škola, Modra

PP4 Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany

IDARPO

LB   Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

PP1 HBLFA Francisco-Josephinum

PP2 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

StruBioMol

LB   Ústav molekulárnej biológie SAV

PP1 Universität Wien

VISIO

LB   Stadtgemeinde Hollabrunn

PP1 Mesto Holíč

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok