Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Vážení žiadatelia,

v dňoch 9. - 10. marca a 12. apríla 2021 sa online formou uskutočnilo 10. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Na zasadnutí bolo schválených (s podmienkami) 8 z 9 žiadostí predložených v rámci 8. hodnotiaceho kola.

Výsledky výberu projektov, ako aj zoznam odborných hodnotiteľov z 8. hodnotiaceho kola nájdete tu.

Indikatívny zostatok po 8. hodnotiacom kole nájdete tu.

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok