Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT rozhodoval o projektoch technickej pomoci v rámci prioritnej osi č. 5 (vyzvanie INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01) verzia 3.0.

V rámci písomnej procedúry č. 1, ktorá prebehla v termíne od 17.4.2023 do 24.4.2023, rozhodol o schválení:

TA007 - TP SK-AT FLC 2014-2020 č.2,

TA008 - JS-P Vienna Phase 2,

v celkovej hodnote 148 361,44 EUR zo zdroja ERDF.

Prehľad nájdete tu

 

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok