Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom zverejňuje: “Vyzvanie na predkladanie projektov v rámci Technickej pomoci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01 verzia 3.0“. Termín na predkladanie ŽoNFP je 25.1.2023. 

Stiahnuť všetky
zip

PO5_SK

Veľkosť: 3.20 MB
Počet stiahnutí : 84
Dátum pridania: 22.12.2022
zip

PO5_DE

Veľkosť: 3.45 MB
Počet stiahnutí : 44
Dátum pridania: 22.12.2022

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok