Nástroje pre zjednodušenie prístupu

Prejsť na hlavný obsah

ITMS2014+ je nástroj pre žiadosti, implementáciu a monitorovanie fondov EÚ, slúži žiadateľom zapojeným do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z EŠIF.

Viac informácií ako aj informačné video o ITMS2014+ si môžete pozrieť tu.

Pozor, zmena spôsobu predkladania žiadostí pre 4. hodnotiace kolo!

  • Predkladanie výhradne cez monitorovací systém ITMS2014+

  • Prvým krokom je vytvorenie konta v ITMS2014+ pre všetkých projektových partnerov

  • Ako na to? 

    • Postup pre slovenský žiadateľiov nájdete tu

    • postup pre rakúskych žiadateľov nájdete tu

  • Postup ako predložiť žiadosť nájdete na tomto linku

Odoberajte novinky

Prihláste sa na odber noviniek. Zasielame maximálne 4x do mesiaca.

Späť na začiatok